ALBUMI

Dobre fotografije nisu trošak – one su investicija.
Fotografije su svjedoci jednog vremena koje ostaju vječno za buduće naraštaje.